Gudstjeneste, nattverd og forbønn

Gudstjeneste, nattverd og forbønn

Jostein Ørum taler over teksten fra Fil 1,9-11

Kirkekaffe.

Arrangementet er ferdig.

Dato

Tid

11:00 - 12:30
Kategori
QR-kode