Gudstjeneste. Innsettelse av ny pastor og 2 diakoner. Barnekirke

Gudstjeneste. Innsettelse av ny pastor og 2 diakoner. Barnekirke

Vår nye pastor Jostein Ørum taler over teksten fra Matteus 6,27-39

Kirkekaffe

Arrangementet er ferdig.

Dato

Tid

11:00 - 12:30
QR-kode