Festgudstjeneste med konfirmasjon

Festgudstjeneste med konfirmasjon

Konfirmanter med familie og venner og hele menigheten ønskes velkommen til en skikkelig fest av en gudstjeneste.
5 flotte konfirmanter skal konfirmere seg, en skikkelig fest-dag!!

VELKOMMEN, DENNE SØNDAGEN ØNSKER VI Å FYLLE KIRKEN TIL RANDEN!

Arrangementet er ferdig.

Dato

Tid

12:00
Kategori
QR-kode