Randesund Soul Children

Randesund Soul Children

Første øvelse i 2021 blir onsdag 27. januar

Randesund Soul Children er et kor for alle «tweens» og ungdommer som er glad i sang, musikk og koreografi! Aldersgrensen er fra 6.trinn til og med 3.klasse på videregående skole (ca. 12-18 år)

Vi har medlemmer fra alle skolene i Randesund, og vi øver i Randesund Frikirke på Strømme.

Øvelser:
Vi øver onsdager i partallsuker fra kl. 18.30 til kl. 20.30 i Randesund Frikirke.

mer info om oss:  http://www.randesund-soulchildren.no/om-randesund-soul-children/

Arrangementet er ferdig.

Dato

Tid

18:30
Kategori
QR-kode