Pinsedag. VandreGudstjeneste utenfor kirken.

Pinsedag. VandreGudstjeneste utenfor kirken.

Påfølgende bønnevandring i nabolaget for de som ønsker det.

Arrangementet er ferdig.

Dato

Tid

11:00 - 13:00
Kategori
QR-kode