Er du født i 2008? Randesund Frikirke har et flott konfirmanttilbud til deg!

Konfirmasjonsåret er en viktig milepæl i livet. Vi vil hjelpe konfirmantene til å leve til glede for Gud og mennesker og vil anstrenge oss for å gi dem gode opplevelser, kunnskap om Bibelen og kjennskap til Gud.

Vi tilbyr blant annet undervisningstimer annenhver torsdag, noen fellessamlinger med andre frikirkekonfirmanter i området, og en fantastisk konfirmantleir på Evjetun.

NOEN DATOER (med forbehold om endringer)

  • Tirsdag 31. mai infomøte for foreldre, kl 1900.
  • Undervisning annenhver torsdag.
  • Første samling i høst: torsdag 9. september
  • Konfirmantleir på Evjetun uke 31 eller 32 2023.
  • Konfirmasjon lørdag 26. august 2023

UTGIFTER

Randesund Frikirke dekker noe av utgiftene, men noe må dekkes av konfirmantene selv, bl.a. utgifter til leiren på Evjetun.

Ta kontakt med kontoret dersom du er interessert eller ønsker mer informasjon.

Mail: randesund@frikirken.no

Kontaktperson: Pastor Unni Westli, tlf 970 09 182