Gudstjeneste i kirken søndag 20. juni

Jostein Ørum taler på gudstjenesten kommende søndag.

Dette blir den siste gudstjenesten før ferien.
Første gudstjeneste etter sommeren blir på kvelden, søndag 15. august kl. 19.00. Jostein Ørum taler.