Bønn

Landet vårt er i krise. Myndighetene iverksetter nødvendige tiltak for å hindre at Korona-smitten sprer seg. Vi deltar i den nasjonale dugnaden som er iverksatt for å hindre smittespredning, avlyser alle aktiviteter i kirken og oppfordrer til å følge myndighetenes anbefalinger når det gjelder hygienetiltak mv.

Som menighet må vi også mobilisere i bønn for land og folk i denne tiden. I Jak 5, 16 b står det: ”Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.”

Be for vårt land,

  • for myndigheter og beslutningstakere sentralt og lokalt,
  • om at de tiltak som nå er iverksatt skal virke, og at smitten ikke skal spres ytterligere,
  • for helsepersonell som utsetter seg selv for fare for å hjelpe andre,
  • om at ikke flere mennesker skal miste livet,
  • om at mennesker ikke skal miste jobb og inntekter
  • om at Norge skal være under Guds beskyttelse og velsignelse.

Be også for andre land og folk.

Vi har avlyst alle samlinger i kirken, også de bønnesamlingene vi har i løpet av uken, men vi kan be sammen selv om vi ikke er på samme sted. Jeg oppfordrer dere derfor spesielt til å ta tid til å be for folk og land

Søndag fra kl. 1030

Tirsdag fra kl. 1815

Torsdag fra kl. 1100