8. september kl. 19.30 Bibellesekveld

Anne Kristin Aasmundtveit gjør Bibelens tekster levende, fra skapelsen til en ny himmel og en ny jord.