Bibel, Bønn og Stillhet

Hver tirsdag møtes vi i kirkesalen kl. 18.
Såfremt det ikke kommer nye begrensninger i forhold til smittesituasjonen.

Vi leser høyt fra bibelen i ca. 15 min.
Ber i stillhet ca. 25 min
og samles til forbønn, samtale, felles bønn frem til kl. 18.55