Bønn

Vi har faste bønnesamlinger i menigheten.

Vi samles i kirkesalen hver tirsdag kl 18.00 – ca 18.55
Starter med lesning fra Bibelen ca 15. min.
Stillhet og bønn.
Felles bønn, forbønn og avslutning med Vår Far.

Vi følger skolens ferier.

 

Hver torsdag kl. 11 – 11.30 samles vi til bønn i Salongen eller bønnerommet.
Velkommen!

 

Søndag når vi har gudstjeneste kl. 11 samles vi til bønn i bønnerommet kl. 10.30