BARNEKIRKA

Velkommen til Barnekirka i Randesund frikirke.
Vi møtes i klubbrommene i tilflukten under gudstjenesten.
Vi bruker undervisningsopplegget til Awana under våre samlinger.
Samlingene inneholder:
o Undervisning/grupper
o Aktivitet/lek

Her ser du hvilke søndager Barnekirka har samlinger.
Barnekirka høsten 2020-1

Vi bruker undervisningsopplegget til Awana på våre samlinger.