Podcasten Randsoner

En ny episode å ta med inn i vinterferien:

Olav Ausel gjester Randsoner og vi snakker om hvor stor innflytelse et menneske kan ha på et annet, hvor mye 15 sekunder kan ha å si for et liv, om tynne glasshinner rundt oss, om gudstjeneste – og om hva som skjulte seg i det åttende klokkeslaget etter gudstjenestene i Holt kirke.