Randesund Frikirke inviterer til nyttårsgudstjeneste 1. januar kl. 19.00
Tale ved pastor Unni Westli, Reidar Skåland flygel, Hildegunn og Jens Kaspar Strømme sang/musikk,  og flere fra andre menigheter og forsamlinger deltar.