Her finner du våre planer for våren 2023

  • Troppens program (v 2) for våren 2023 finner du HER! 
  • Flokkens program (v 2) for våren 2023 finner du HER!
  • Roverlagets program for våren 2023 finner du HER!

Av andre viktige datoer og info nevner vi:

Foruten ledermøter (til vanlig første tirsdag i måneden)

Samlet oversikt kretsens arrangementer finner du her.

Dessuten har gruppeledelsen (de som kan) og (deler av) baktroppen til vanlig uformelle treff på tirsdager!

Se ellers årshjulet for ‘anne’ her.