Her finner du våre planer for våren 2024

  • Troppens program finner du HER! 
  • Flokkens program finner du HER!
  • Roverlagets program finner du HER!

Av andre viktige datoer og info nevner vi:

Foruten ledermøter (til vanlig første tirsdag i måneden)

Samlet oversikt kretsens arrangementer finner du her.

Dessuten har gruppeledelsen (de som kan) og (deler av) baktroppen til vanlig uformelle treff på tirsdager!

Se ellers årshjulet for ‘anne’ her.