Her finner du våre planer for våren 2022

  • Troppens program for våren 2022 finner du HER!
  • Flokkens program for våren 2022 finner du HER!
  • Roverlagets program for våren 2022 finner du HER!

Av andre viktige datoer og info nevner vi:

  • Skoleruta 2020-2023 i Kristiansand kommune
  • SMUL-leir 17.-19. juni 2022 (for småspeidere) – Mer info kommer!

Foruten ledermøter (til vanlig første tirsdag i måneden)

Samlet oversikt kretsens arrangementer finner du her.

Dessuten har gruppeledelsen (de som kan) og (deler av) baktroppen til vanlig uformelle treff på tirsdager!

Se ellers årshjulet for ‘anne’ her.