Vil du bli konfirmant i Randesund Frikirke?

Vi har et flott opplegg å tilby deg.
Her er noe av det vi tilbyr:
– Inspirerende undervisning annehver uke.
– Noen fellesundervisninger med andre Frikirkekonfirmanter i området.
– En fantastisk leir på Evjetun Leirsted, med Frikirkekonfirmanter fra hele Agder.

Viktige datoer
2020:
3. september: Oppstart

2021:
August: Obligatorisk ukesleir
28. august: Konfirmasjon

Hvordan foregår undervisninger?
Målet med undervisningen er at konfirmantene skal få både kunnskap om og kjennskap til Gud.
For mange har konfirmasjonstiden gitt en nødvendig tyngde for å møte livets mange utfordringer og gleder.
Undervisningsøkten starter med et felles måltid.
Deretter har vi en kort lek eller konkurranse før vi går i gang med selve undervisningen, med
aktiv deltakelse fra konfirmantene.
Noen av temaene vi tar opp er tro, bønn, dåp, nattverd og trosforsvar.

Utgifter:
Randesund Frikirke dekker en del av utgiftene, men deler må de foresatte dekke.
mat, materiell: kr. 500,- (kontigent)
Leir på Evjetun: ca. kr. 3.500,-

Alle konfirmantene får en Bibel i gave fra menigheten.

Kontakt oss:
Alle som er født i 2006 kan konfirmeres hos oss i 2021.
Har du venner som ønsker å gå sammen med deg, så er de hjertelig velkomne.
Enten man er medlem i en annen menighet eller ikke tilhører noe kirkesamfunn, så er det mulig å konfirmere seg i Frikirken. Det kreves heller ikke at man er døpt.

Påmelding:
kontakt pastor Unni Westli
unni.westli@frikirken.no
mobil 97009182