Ledelse og råd

Eldsteråd:

Sverre Eikeland – 97186446
Rigmor A Stakkland – 47904765
Glenn Austegard (leder) 98223743
Unni Westli (pastor) – 97009182

Diakonråd:

Anne Gro Ausel – 48143932
Elise Austegard – 92616512
Torgeir Rypestøl- 46445376
Ivar Lund – 90038770

Adm.råd:

Øystein Jacobsen (leder) – 91612800
Torgny Strømme (kasserer) – 99210302
Terje Jacobsen (kirkebygg)– 90952006
Ivar Syvertsen (informasjon) – 94006682