Oppmuntringsplan

For en tid tilbake hadde diakonatet i menigheten en "oppmuntringskveld" der de hadde besøk av prostidiakon i Den norske kirke, Per Emanuelsen.
Dette ble en meget givende samling, som bla. resulterte i en "Oppmuntringsplan" som ble presentert for menigheten og så oppfordres til å følge i året som kommer.
Her på nettsidene vil vi følge opp denne og hver måned vil vi synliggjøre hva som er denne månedens oppmuntrings-forslag.

Nedenfor her ses planen i sin helhet:

JANUAR
Du utfordres til å invitere noen du ikke kjenner så godt hjem på litt enkel kveldsmat, og en liten prat om noen av de nye mulighetene det nye året bringer

FEBRUAR
Du oppfordres til å sende et oppmuntringsbrev til en det er lenge siden du har truffet.

MARS
Du oppfordres til å besøke tilflyttere i ditt nærmiljø. Ta en sjanse!!

APRIL
Du utfordres til å gi en positiv tilbakemelding, gjerne med en blomst til en eller flere kommunalt ansatte, til politiet, eller til hvem det måtte være i ditt distrikt.

MAI
Ta en telefon til en det er lenge siden du har sett noe til. Kanskje kan dere gjøre noe hyggelig sammen.

JUNI
Hva om du tok  en sjanse og gjorde mot et annet menneske det du så lenge hadde tenkt du  skulle ha gjort.

JULI
Du utfordres til å invitere en eller noen med på en hyggelig sommeropplevelse.

AUGUST
Du utfordres til å stikke innom til en nær nabo du sjeldent ser noe til.

SEPTEMBER
Du oppfordres til å gjøre en særskilt oppmuntring overfor barn og unge i menigheten /nærmiljøet / sin egen heim.

OKTOBER
Du oppfordres til å våge å ta kontakt med noen som har opplevd sorg og tap.

NOVEMBER
Du som kjenner seg utfordret stikker innom med en oppmuntringsblomst til en som har lederoppgaver og ansvar i menigheten.

DESEMBER
Du utfordres til å gå på en førjulsvisitt til et menneske du har tenkt på i lang tid.
  
 

Gjengitt etter tillatelse fra Per Emanuelsen,
prostidiakon for Otredal prosti.