Bibelavtalen 2007

"Du kjenner vel kaffeavtalen? Du betaler et visst beløp til en bensinstasjon, og så kan du gå innom en hvilken som helst stasjon i samme kjeden og etterfylle all kaffe du klarer å drikke i løpet av ett år. Nå kan du inngå (nesten) tilsvarende avtale om noe langt mer vesentlig - nemlig Bibelen."

Slik var introduksjonen til Bibelavtalen 2006.

Nå kommer oppfølgeren: Bibelavtalen 2007. Du inngår en avtale med en venn, nabo, kollega... om å følge rytmen. Eller med bibelgruppa. Og rytmen er enkel - én gang i uka eller hver dag:

  • 5 min.: Les ukas bibeltekst
  • 5 min.: Tenk gjennom/meditér over det du har lest.
  • 5 min.: Be om at Guds ord må få leve og virke i livet ditt.

Tekstene i Bibelavtalen 2007 finner du her.