Velsignet godt nyttår!

Velkommen til gudstjenester og andre samlinger i Randesund Frikirke.
Smågrupper og bibelgrupper er viktige enheter i menighetens oppbygging. Vi anbefaler alle å være med i et slikt lite fellessskap hvor vi kan hjelpe hverandre til å vokse som kristne, og skape gode åndelige og sosiale fellesskap.