Og en gledens dag ble det


Menigheten sang jula ut med gang rundt juletreet – og sang Unni inn som pastor. For «her er hun!» som synodeformann Jarle Skullerud sa. Og Unni Westli måtte etter innsettelsen medgi at det gikk noe inn på henne, når synodeformannen først presenterte de formaninger som vår kirke har overfor nye pastorer som hyrder for menigheten om blant annet
     - å lede i kjærlighet
     - å våke over menigheten i bønn, og hjelpe den til å holde fast ved Guds ord
     - å formane og veilede til sann omvendelse, levende tro og et hellig liv
     - å leve i vennlighet og mildhet mot alle mennesker, etter Jesu Kristi forbilde
     - å trenge stadig dypere inn i Den hellig skrift og den kristne tros sannheter

og deretter stilte henne spørsmålet: «Lover du for Guds åsyn og i denne menighets nærvær at du vil gjøre dette med troskap, ved den nåde og kraft som Gud vil gi deg?”  

Det var ingen tvil om at hun svarte JA. Og gledet seg over å ta fatt på denne tjenesten. Selv om hun klart så for seg noen utfordringer, spesielt i starten. Bare det å få en oversikt over familierelasjonene i menigheten ante hun vel kan være utfordrende nok …?

At så gudstjenesten ble innledet med dåp av lille Simone Madelen Hemmingby Holvik, datter av avtroppende FriBU-pastor, falt godt inn i det som ble betegnet som en nyttårsgudstjenestefest. For en gledens dag ble det, på mange måter. Med en kirkekaffe i etterkant som definitivet var over vanlig standard, fest-kirkekaffe som det var varslet. Med Velkommen Unni på den store marsipankaka. Gode klemmer og mange samtaler ble det også for vår nye pastor, Unni Westli.

Du kan bli mer kjent med Unni i intervjuet nedenfor (29.11.2019)