Misjonale Menigheter – vi er i gang!

Da er den andre fellessamlingen  gjennomført. Og de omkring 60 deltakerne fra Randesund menighet er i gang med å tenke gjennom – og skrive – sin troshistorie. Som skal være klar til neste fellessamling, lørdag 14. september.
    Som tidligere synodeformann, Arnfinn Løyning, sa det i sin avslutningstale som synodeformann i 2014:
    «Prosjektet Misjonale Menigheter er en av de største satsingene vi som kirke har gjort her hjemme de senere årene. Vi erkjenner at vi i stor grad er blitt innadvendte i vår måte å leve på. Svært mange i våre menigheter har vennene sine i menigheten, bruker det meste av fritiden sin sammen med sine kristne venner. Retningen går innover og ikke utover. Prosjektet Misjonale Menigheter er en invitasjon til å starte en livslang prosess. Kirke utover, kristenliv utover for å velsigne, ha fellesskap med, møte behovene der ute. Dele Jesus med de som er i våre verdener, mennesker som Gud elsker.»
    Det er nå 5. runden som har startet opp i prosjektet Misjonale Menigheter i vår kirke. Hittil har 9 menigheter gjennomført prosjektet og Randesund menighet er nå blant «de heldige» som nylig har startet. I tillegg til fellessamlinger er alle deltakerne med i grupper som gjennomfører egne gruppesamlinger. Den første fellessamlingen ble holdt lørdag 9. februar og hadde som tema Nådegaver. På søndag 19. mai var temaet Troshistorie.
    Det videre opplegget fremover med progam og tema for fellessamlingene blir som følger:

  •     Lørdag 14. september: Vi er kalt til å velsigne
  •     Søndag 24. november: Vi er kalt til fellesskap
  •     Lørdag 18. januar 2020: Vi er kalt til å møte menneskers behov
  •     Søndag 22. mars 2020: Vi er kalt til å dele evangeliet
  •     Lørdag 25. april 2020: Feiring!   

Du kan lese mer om prosjektet Misjonale Menigheter på Budbærerens nettside her. Eller fra en av de menighetene som har gjennomført prosjektet, Oslo Østre menighet, her.