Alpha-kurs - høsten 2018

 Alpha-kurs er en praktisk introduksjon til kristen tro. "Hvem er Jesus?", "Hvordan kan man tro?" og flere tema vil det bli undervist om. Hver kurskveld starter med et godt måltid først. Oppstart er 19. september og går hver onsdag ut november (unntatt uke 40, skolens høstferie). Inkludert er også en kort week-end, 26.-27. oktober.
Kurset koster kr 200 for hele semesteret.

Påmeldingsfrist: 1 .september.

Påmelding til randesund@frikirken.no/ tlf 40813170.

Litt mer orientering om Alpha-kurs finner du ellers her.