Høstens temakvelder


Er det vi tror på troverdig? Kan vi stole på Bibelen? Eller er den bare én blant mange eventyrfortellinger uten egentlig noen dypere betydning? Eller uttenkte myter som Peter kaller det i sitt brev?
    Kanskje en ide å komme sammen for å tenke gjennom utfordrende spørsmål vi ellers kan møte i hverdagen? Som kan gjøre oss «beredt til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier»? som Peter også skriver om i et annet brev. Under hovedtemaet «Hva tror vi på?» vil vi foruten Bibelens troverdighet snakke sammen om hvordan vi ellers ser på Bibelen, hvorfor har vi så mange forskjellige kirkesamfunn og til sist i denne temakveldserien, om tro i praksis.
    Sett av fire torsdagskvelder denne høsten i Randesund Frikirke for en gjennomgang og refleksjon omkring disse viktige temaene. Samlingene blir kl. 19 på følgende datoer: 21. september, 12. oktober, 2. november og 7. desember. De som blir med som undervisere er pastor Trine Syvertsen, ungdomsarbeider Andreas Holvik, Glenn Austegard og Sigurd Rimstad.

Andre aktuelle spor innenfor hovedtemaet finner du bl.a. under www.damaris.no eller www.snakkomtro.com.