Randesund var (selvsagt!) på plass

Over 70 små og store fra Randesund la  nok en gang kursen mot Stavern og Visjon 2017. Og fikk antakelig oppleve nettopp det vi synger i den fine sangen «Store og mektige er dine gjerninger». Til inspirasjon og glede for HVERdagen som vi vet kommer. For hovedtema var nettopp «HVERdag med JESUS».
    Vi har nemlig en anelse om at noen allerede har tanker om å bli med på Visjon 2018? I alle fall fanget vi opp noen som i år stilt overfor valget mellom julaften og Visjon – ja, da ville de på Visjon! For der hadde de vært før og det var bra!

     Dessuten lærte vi av folk fra Hånes Frikirke at når du opplever en «Møkka-morgen» (kanskje spesielt mamma-ene?), da hjelper det visstnok med sjokolade? (Eller var det noe vi misforsto ...?)

   Det er selvsagt ikke mulig å gi et fulldekkende referat her fra alle opplevelser og aktiviteter på Visjon, men i vår tid viser vi bare til Visjons facebookside og derfra kommer du deg lett til mange video-opptak på YouTube, f.eks. til avslutningsmøtet. Les, se og hør – og bli begeistret og takknemlig. Bare spør noen av de fra menigheten vår som deltok i år.
    Mange interessante seminartilbud var det også:

 
    Forsto du ikke helt det med sjokolade og «Møkka-morgen», får du antakelig forklaringen om du følger med her.