Velkommen til ny nettside for Randesund Frikirke!

 Her ser dere vår nye nettside!

Vi har ventet en stund på at den skulle bli ferdig, men vi  må vel si at vi begynner å bli ganske  fornøyde nå! Prosessen har  vært møysommelig , og vi "bygger" litt fremdeles.
Det vil likevel ikke komme store endringer utover det som sees her

Vi tror og håper  at dette vil bli en grei  informasjonsside for Randesund Frikirke, og vi tar gjerne imot kommentarer og innspill "kontakt oss her"