Bydelen vår

Om veien til tro

Hovedprogram

Oppmuntringsplanen - April-tipset!


Du utfordres til å gi en positiv tilbakemelding, gjerne med en blomst til en eller flere kommunalt ansatte, til politiet, eller til hvem det måtte være i ditt distrikt.

Oppmuntringsplanen - Mars-tipset!

Du oppfordres til å besøke tilflyttere i ditt nærmiljø.
Ta en sjanse!

KONTAKT nr 1 er nå under utdeling

 I bydelen vår er nå KONTAKT nr 1 - 2007 under utdeling. Her kan du blant annet lese om vår nye eldste i menigheten, Laila Nordstrand Berg, om ungdommens Lørdagsåpent og om en laaaaang prosess med å få menighetens nettside klar.

"Ingen grunn til å klage, vi er på vinnerlaget"

 "Ingen grunn til å klage, vi er på vinnerlaget", synger Mini-Frimix i Randesund Frikirke.
De vifter heftig med cheerleader-dusker som de har laget selv.
Det er søndag, morsdag og første opptreden for de aller minste korbarna i kirka.

Oppmuntringsplanen - Februar-tipset!

Oppmuntringsplan

For en tid tilbake hadde diakonatet i menigheten en "oppmuntringskveld" der de hadde besøk av prostidiakon i Den norske kirke, Per Emanuelsen.
Dette ble en meget givende samling, som bla. resulterte i en "Oppmuntringsplan" som ble presentert for menigheten og så oppfordres til å følge i året som kommer.
Her på nettsidene vil vi følge opp denne og hver måned vil vi synliggjøre hva som er denne månedens oppmuntrings-forslag.

Bibelavtalen 2007

"Du kjenner vel kaffeavtalen? Du betaler et visst beløp til en bensinstasjon, og så kan du gå innom en hvilken som helst stasjon i samme kjeden og etterfylle all kaffe du klarer å drikke i løpet av ett år. Nå kan du inngå (nesten) tilsvarende avtale om noe langt mer vesentlig - nemlig Bibelen."

Velsignet godt nyttår!

Velkommen til gudstjenester og andre samlinger i Randesund Frikirke.
Smågrupper og bibelgrupper er viktige enheter i menighetens oppbygging. Vi anbefaler alle å være med i et slikt lite fellessskap hvor vi kan hjelpe hverandre til å vokse som kristne, og skape gode åndelige og sosiale fellesskap.