Bydelen vår

Om veien til tro

Hovedprogram

Barnegospelfestival

 Lørdag og søndag, 25. og 26 oktober var det stor barnegospelfestival i Kragerø.
23 Frimix-jenter reiste med sammen med 5 ledere, og fikk en opplevelse de sent vil glemme - sammen med 1100 andre. Har du lyst, kan du se noen bilder fra selve turen og barnegospel-festivalen her

Budbæreren - 125 år

 Budbæreren er hovedorgan for Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge og har i år 125 års jubileum.
   Gjennom reportasjer, intervjuer, innlegg og kommentarer presenteres Frikirkens arbeid lokalt og sentralt, i Norge og i andre land hvor Frikirken driver misjon. Budbæreren bringer også stoff som ikke direkte er knyttet til Frikirkens arbeid og intervjuer med kristne personligheter. Budbæreren er et "must" for frikirkemedlemmer, men bør være av interesse også for andre som ønsker å følge med hva Gud gjør i dag, også gjennom Frikirken.
   Budbæreren kommer ut med 23 nummer i året.
   Årskontingent: Norge og Norden kr 490 pr år. Utlandet forøvrig kr 550. Om du nå tegner abonnement for 2009, får du som jubileumstilbud Budbæreren gratis i høst! Du kan tegne abonnement her.

"Diakoni et annerledes språk"

 Onsdag 22. oktober kl. 19.30 arrangerer diakonrådet i menigheten igjen en temakveld.
Denne gangen er det prostidiakon i Otredal prosti, Per Emanuelsen som skal holde foredrag
over temaet: "Diakoni et annerledes språk"
Det vil bli servering av kveldsmat og derfor må vi ha påmelding til tlf. 38 10 59 40 elelr 90 19 2808 innen mandag 20. oktober.  Pris for kvelden blir kr. 75

Nytt nummer av KONTAKT er ute!

 Denne gang er det et temanummer om barne- og ungdomsarbeidet i Randesund og Hånes Frikirke. Du kan lese om speiderhøsten og få et innblikk i Skattkammeret, Junior, Frimix - og Track på Hånes. Og G2-gudstjeneste som prøves ut i kirken på Strømme.

"En smak av retreat"

I samarbeid med Søm kirke, inviterer vi til 2 retreatsamlinger.
Fredag 10. oktober kl. 20.00 i Randesund Frikirke, vil det være et to timers program med Ulla Käll som kalles: "En smak av retreat." Ulla Käll er gitarist og retreatleder, og hun vil gi hjelp til en stille kveld med musikk, lesning av Guds Ord, meditasjon og ettertanke.

Hovedprogrammet for høsten 2008

Om du ønsker oversikt over hovedprogrammet for hele høsten 2008, finner du det her.

Menighetstur til Solstrand

Årets menighetstur ble en flott opplevelse for store og små!
"Dette kan jeg leve på i flere måneder" har det faktisk blitt sagt av en av turdeltakerene. Bedre skussmål en dette kan man vel ikke få. Dette kan alle ta til seg som var med på turen, men vi retter også en stor takk til komiteen for god planlegging og en flott gjennomført tur!

Bibelavtalen, høsten 2008

 Med nytt semester følger også et nytt semester med menighetens egen tekstrekke Bibelavtalen. I Søndagenes gudstjenester følges Bibelavtalen og bibelgrupper og smågrupper bruker Bibelavtalen som sitt eget studieopplegg. Du kan lese mer om Bibelavtalen og laste den ned her.