Bydelen vår

Om veien til tro

Hovedprogram

Bibelavtalen 2007

"Du kjenner vel kaffeavtalen? Du betaler et visst beløp til en bensinstasjon, og så kan du gå innom en hvilken som helst stasjon i samme kjeden og etterfylle all kaffe du klarer å drikke i løpet av ett år. Nå kan du inngå (nesten) tilsvarende avtale om noe langt mer vesentlig - nemlig Bibelen."

Velsignet godt nyttår!

Velkommen til gudstjenester og andre samlinger i Randesund Frikirke.
Smågrupper og bibelgrupper er viktige enheter i menighetens oppbygging. Vi anbefaler alle å være med i et slikt lite fellessskap hvor vi kan hjelpe hverandre til å vokse som kristne, og skape gode åndelige og sosiale fellesskap.

Velkommen til ny nettside for Randesund Frikirke!

 Her ser dere vår nye nettside!

Vi har ventet en stund på at den skulle bli ferdig, men vi  må vel si at vi begynner å bli ganske  fornøyde nå! Prosessen har  vært møysommelig , og vi "bygger" litt fremdeles.
Det vil likevel ikke komme store endringer utover det som sees her

Vi tror og håper  at dette vil bli en grei  informasjonsside for Randesund Frikirke, og vi tar gjerne imot kommentarer og innspill "kontakt oss her" 

"Endelig søndag"

To kvelder til med Enneagrammet

 Etter kurskveldene med Enneagrammet i høst legger vi nå til rette for videre vekst med Enneagrammet.

Misjonsmesse 2006

 Lystig lyd fra Istid 2 fyller et rom. En kanin blir malt på et lite, spent ansikt. Kaffe fylles i kopper. Årer fordeles, og mynter og sedler skifter hender. Praten går livlig ved bordene. Kaker, smykker, drops og lodd selges i boder. Det er Misjonsmesse i Randesund Frikirke. Datoen er lørdag 11.november.