Bydelen vår

Om veien til tro

Hovedprogram

50.000 fra Skillingsfondet! - Til det NYE speidersenteret

Som kanskje årvåkne lesere av Kristiansand Avis har fått med seg: "Anne" er tildelt 50.000 kr fra Skillingsfondet (Spareskillingsbanken) til det NYE speidersenteret.
    Når speiderne også i desember mottok melding om at tilsvarende beløp er tildelt fra Frikirken, stiger optimismen og speiderne sier et forsiktig HURRA!

Velkommen til årsmøte!

 Vi minner om menighetens årsmøte søndag 14. mars. Som vanlig blir det servert middag etter gudstjenesten, og derpå følgende årsmøte fra ca. kl. 13.30.
   Innkalling er sendt medlemmene. For dem som ikke har oppgitt e-postadresse, er årsmelding, regnskap og budsjett utlagt i kirken.
   Under årsmøtet blir det eget program for barna.
   Vi gjør oppmerksom på at årsmøtet i menigheten - lik øvrige menighetsmøter - er åpne møter, slik at dem som ellers har sin tilhørighet i menigheten, og eventuelt andre interesserte  som ikke er medlemmer, er hjertelig velkommen til en viktig samling for fellesskapet! (Selv om det for ikke-medlemmer er uten stemmerett...) 

Glede, fest og feiring

 Velkommen til rytmisk og fargerik gudstjeneste på fastelavnssøndag var det opplyst på forhånd. Og det ble det! Bare se på noen av bildene. Til og med besøk av to klovner.
    En flott oppfølger av Show it-gudstjensten for få uker siden. Her kan du se bilder også fra denne jubelsøndagen - med temaet tålmodighet. Og besøk av Rakel og Lea, Jakob og Laban (han liknet da her på seigmannen...?)
   Og søndag 21. februar er det igjen Show it-gudstjeneste.

Vårens hovedprogram er klart

 Menighetens hovedprogram for vårsemesteret er nå klart og er utlagt i hallen i kirka.

Jeg formaner dere framfor alt...

 "Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker", skriver Paulus til sin gode venn Timoteus.

Nytt nummer av KONTAKT er klar!

 Da er høstens nummer av menighetsbladet KONTAKT klar for utdeling i Randesund. Du kan denne gang lese om den nye ungdomspastoren på Hånes, litt fra speidernes Utopia og om en travel høst for Frimix. Det er også barneside denne gang og annet smånytt fra Hånes og Randesund.
  Om ikke du er blant dem som får det i postkassa di, kan du lese det her.

Ikke en vinter til .......

 "Det nærmer seg", het det i et nyhetsoppslag på speiderens nettside for knapt ett år siden. Og speideren så fram til et flott, nytt speidersenter i løpet av 2009. Men slik gikk det ikke.
    Årsakene er flere. Også knyttet til mulige utvidelsesplaner for kirkebygget. Men ett er sikkert - som speideren sier: "Ikke en vinter til!" For det er nå langt fra optimale forhold for speiderarbeidet. De gamle brakkene ble revet, men så skjedde ikke mer.
    Derfor er nå speideren igjen på offensiven. Til våren starter vi, sier de.
   

Frikanalen - Eikon

Noen er kanskje kjent med at Frikirken sammen med NMS, Normisjon, NLM og Norea Mediemisjon har startet et eget TV selskap som heter EIKON. Programmene sendes på den nye FRIKANALEN.