Bydelen vår

Om veien til tro

Hovedprogram

Misjonale Menigheter – vi er i gang!

Da er den andre fellessamlingen  gjennomført. Og de omkring 60 deltakerne fra Randesund menighet er i gang med å tenke gjennom – og skrive – sin troshistorie. Som skal være klar til neste fellessamling, lørdag 14. september.
    Som tidligere synodeformann, Arnfinn Løyning, sa det i sin avslutningstale som synodeformann i 2014:
    «Prosjektet Misjonale Menigheter er en av de største satsingene vi som kirke har gjort her hjemme de senere årene. Vi erkjenner at vi i stor grad er blitt innadvendte i vår måte å leve på. Svært mange i våre menigheter har vennene sine i menigheten, bruker det meste av fritiden sin sammen med sine kristne venner. Retningen går innover og ikke utover. Prosjektet Misjonale Menigheter er en invitasjon til å starte en livslang prosess. Kirke utover, kristenliv utover for å velsigne, ha fellesskap med, møte behovene der ute. Dele Jesus med de som er i våre verdener, mennesker som Gud elsker.»

Velkommen til fellesskap og glede

- og her finner du program for virksomhet og aktiviteter i menigheten for VÅREN 2019:

En samlet oversikt over barne- og ungdomsarbeidet finner du forøvrig HER.

Løpende oppdatert hovedprogram finner du også i spalten t.h.

Velkommen til fellesskap og glede også denne våren i Kirken på Strømme!

Kom og Spis!

20. januar kl. 20.00 "Endelig søndag"!

Fellesmøtene 2019

Felleskristen nyttårsgudstjeneste

JUL OG ADVENT I RANDESUND FRIKIRKE

Bønnesamlinger i kirken