Friik

Friik er en klubb for 5. – 7.klasse. Vi møtes 2. hver fredag kl 18 – 19.30.
Vi veksler på å være i kirka og på Solkollen barnehage – der vi låner gymsalen og har KRIK-Friik.

Vi har alltid en andakt, og ellers koser vi oss med spill, musikk og litt mat.

Kontaktperson: Øyvind Stakkeland – 90743606