Vårt bønneansvar

VÅRT BØNNEANSVAR
Vår menighet har et spesielt kontakt- og bønneansvar for følgende personer og virksomheter:

Misjonærer fra Frikirken

 Ingebjørg og Nathan Mikaelsen i Japan.
De bor i Nagoya. De har begge jobbet hele sitt voksne liv som misjonærer, og er nå blant annet involvert i arbeid blant studenter.

 

Bjørg og Samuel Aweida i Israel.
De har siden 1997 ledet en menighet i Beith Eliahu-kirken i Haifa. Den er dominert av messianske jøder, mange utvandret fra Russland. Gudstjenestene hver søndag foregår på tre språk; hebraisk, engelsk og russisk.
    Les mer om menigheten her: http://www.beiteliahu.org/en/

Andre personer og virksomheter
 Thomas og Katie (Strømme) Nielsen
Menigheten har gleden av å ha Thomas, med tilhørighet til vår menighet, i tjeneste for Ungdom i Oppdrag i Østen, sammen med sin amerikanske kone, Katie, og deres tre barn. - De er for tiden (2017-2018) på hjemmeopphold i Kristiansand.
    Les mer om Ungdom i Oppdrag her: http://www.ywam.no/

 

 

 Operasjon Mobilisering (OM)
Menigheten har også gleden av å ha to av våre medlemmer i tjeneste for Operasjon Mobilisering, Anne Marit og Alwyn Viljoen. De er, og har i lang tid vært, i tjeneste for OM på forskjellige områder. Spesielt innenfor informasjon og økonomi.
     Les mer om OM Norge her: http://www.om-norge.no/