Program for Misjonsringen

Vanlig møtedag for Misjonsringen er tirsdager fra kl. 19.00 i Randesund Frikirke.

Programmet for høsten 2018 er som følger:

  • Tirsdag 4. september - Kvinnestevne for alle foreninger rundt her (NB! kl. 18)
  • Tirsdag 11. september - Vitnesbyrd og Kirsten Lian forteller fra nylig tur til Kina
  • Tirsdag 9. oktober - Ingunn Holm
  • Tirsdag 13. november - Åse Nikolaisen Ribe
  • Tirsdag 4. desember (merk dato!) - Adventsmøte, Ellen Tønnessen