Program for Misjonsringen

Vanlig møtedag for Misjonsringen er tirsdager fra kl. 19.00 i Randesund Frikirke.

Programmet for våren 2018 er som følger:

  • Tirsdag 9. januar - Katie og Thomas Nielsen
  • Tirsdag 13. februar - Anne Marit Viljoen
  • Tirsdag 13. mars - Anne Lise Baltzersen
  • Tirsdag 10. april - Trine Syvertsen
  • Tirsdag 8. mai - Janne Roland
  • Tirsdag 12. juni - Tur ...