Program for Misjonsringen

Vanlig møtedag for Misjonsringen er tirsdager fra kl. 19.00 i Randesund Frikirke.

Program for våren 2019

  • Tirsdag 8. januar: Helge Hollerud
  • Tirsdag 12. februar: Ingrid Aske + årsmøte
  • Tirsdag 12. mars: Trine Syvertsen
  • Tirsdag 9. april: ?
  • Tirsdag 14. mai: Elisabeth Seth
  • Tirsdag 11. juni: Tur