Administrasjonsrådet

Administrasjonsrådet har ansvar for den administrative ledelse av menigheten, herunder bygninger, eiendommer og økonomi.
Les mer om administrasjonsrådets oppgaver her.

Administrasjonsrådet består av:
Glenn Austegard (leder), tlf. 982 23 743
Sten Pedersen (økonomi), tlf. 400 11 313
Terje Jacobsen (bygg), tlf. 909 52 006
Inger Lise Frigstad Johannessen (sekr./perm), tlf. 918 33 314
Yngvar Tellefsen (sekr./vikar), tlf. 921 57 202

Administrasjonsrådet har oppnevnt personer i følgende funksjoner og tjenester:

Menighetens veileder "Om informasjon og kommunikasjon i Randesund Frikirke" finner du her.