Administrasjonsrådet

Administrasjonsrådet har ansvar for den administrative ledelse av menigheten, herunder bygninger, eiendommer og økonomi.
Les mer om administrasjonsrådets oppgaver her.

Administrasjonsrådet består av:
Glenn Austegard (leder), tlf. 982 23 743
Sten Pedersen (økonomi), tlf. 400 11 313
Terje Jacobsen (bygg), tlf. 909 52 006
Inger Lise Frigstad Johannessen (sekr.), tlf. 918 33 314

Administrasjonsrådet har oppnevnt personer i følgende funksjoner og tjenester:

Menighetens veileder "Om informasjon og kommunikasjon i Randesund Frikirke" finner du her.