Eldsteråd

Eldsterådet er menighetens åndelige lederskap.
Les om eldsterådets ansvar og oppgaver her.

Eldsterådet består av:
Sverre Eikeland (leder)
tlf. 971 86 446  e-post: sverre.eikeland(a)ae.no
Rigmor Angell Stakkeland 
tlf. 479 04 765  e-post: rist2(a)vaf.no
Trine H. Syvertsen (pastor)
tlf. 911 03 070  e-post: trine.h.syvertsen(a)frikirken.no
Andreas Holvik (FriBU-pastor)
tlf. 481 18 440  e-post: andreas.holvik(a)frikirken.no

(a)=@ 

Ansvarlig forstander er Trine H. Syvertsen

Eldsterådet har oppnevnt personer i følgende funksjoner og tjenester: