Diakonråd

Diakonrådets oppgave er  å lede og utføre menighetens diakonale arbeid i og utenfor menigheten. Les mer om diakonrådets ansvar og oppgaver her.

Diakonrådet består av :
Kenneth Fidjeland, tlf. 982 81 584
Hermann Fredriksen, tlf. 468 56 215
Grethe Helland, tlf. 950 17 209
Marit Sandvik Tønnessen, tlf. 466 65 282
Torgeir Rypestøl, tlf. 464 45 376
Elise Austegard, tlf. 926 16 512
Anne Gro Ausel tlf. 481 43 932
Ivar Lund tlf. 900 38 770

Diakonrådet har oppnevnt personer i følgende funksjoner og tjenester: