Tømmerstø grendehus

Administrasjonsrådet velger selv internt menighetens representanter i styret for Tømmerstø grendehus.