Gudstjeneste søndag 25. oktober

Velkommen til gudstjeneste kl. 11
Forkynnere denne søndagen er Martin Korsvik og Unni Westli.
Nattverd og forbønn
Flere ungdommer deltar.