Hva skjer nå? Blir det gudstjeneste de neste søndagene? Hva med Friik, reTRO og SoulChildren osv ?

Spørsmålene er mange i forhold til smittevern, nye regler og kirkas arrangementer, og svarene er ikke enkle. Vi har drøftet tiltak i henhold til de nye reglene og anbefalingene fra myndigheter og kirkesamfunn i staben, og kan informere om følgende for perioden ut november:

  • Alle aktiviteter for barn og ungdom (dvs Friik, ReTro, Pikeforening, SoulChildren, Speideren, konfirmantundervisning) kan fortsette så lenge man holder seg innenfor gjeldene smittevernsbestemmelser. Vi oppfordrer ledere til å holde seg oppdatert på gjeldene bestemmelser innenfor den type aktivitet de har, og ta de forholdsregler som er nødvendig. Følg med på aktivitetenes egne nettsider for å se hva som skjer.
  • Vi vil gjennomføre gudstjenester med fysisk frammøte så langt det er mulig. Vi arbeider nå med hvordan dette skal skje i praksis, og vil gi nærmere informasjon om dette når vi vet hva vi kan få til.  Derfor oppfordres alle til å følge med på nyhetsbrev, nettsider og FB-sidene våre.
  • Bønnemøtene, både Bibel, bønn og stillhet på tirsdag kl. 1800 og bønn torsdag kl. 1100 vil fortsette som normalt.
  • Andre aktiviteter for voksne, som Strikk og snakk, Endelig søndag, «Se min brukte kjole», er avlyst. Dette fordi vi ikke ønsker å oppfordre til å møtes i kirken på ulike aktiviteter når oppfordringen fra myndighetene er å begrense antall nærkontakter og holde oss hjemme.

Det vil komme nærmere beskjed om hva som skjer med menighetsmøtet som er planlagt den 26. november.

Den planlagte Speidergudstjenesten 29. november er avlyst. Vi forsøker vanlig gudstjeneste denne søndagen.

Dere som har fått invitasjon til møter som samordningsmøte for våren, gudstjenestegruppemøte, besøkstjeneste osv, må følge med på mail, der dere vil få nærmere informasjon om hva som skjer med disse møtene.