Enkel Bibelleseplan for sommeren

Her er ny Bibelleseplan for menigheten.
Her er en ny enkel Bibelleseplan for sommeren (28. juni – 8. august). I utgangspunktet har jeg lagt opp til at vi leser gjennom Romerbrevet og en del av Salmenes bok, med et kapittel hver dag. Når det gjelder tekstene fra Romerbrevet kan du velge å lese et helt kapittel, et avsnitt fra kapittelet, og dersom det er dager tiden ikke strekker til, kan du lese ett eller to vers fra kapittelet, slik planen legger opp til. Salmene er såpass korte og lettleste, at jeg bare legger opp til å lese en salme pr dag.

På søndagene er det lagt opp til å lese det som er satt opp som prekentekst og lesetekster de enkelte dagene.

Om du vil, kan følge dette opplegget når du leser teksten.

  • Les teksten høyt eller stille.
  • Lytt/se etter ord, fraser eller setninger som stikker seg ut for deg. Bruk litt tid på å tenke på disse i stillhet. Hvorfor er disse ordene viktige for deg?
  • Hvilke følelser dukker opp? Hvorfor føler du det slik?
  • Hvordan kan du leve ditt liv i lys av denne teksten?

2002Bibelleseplanfor sommeren