Gudstjenestegrupper

Gudstjenestegruppene planlegger og gjennomfører de fleste gudstjenestene i menigheten.
Dette inkluderer møteledelse, liturgi, bønn, sang, lovsang, akkompagnement osv.