Spennende søndagsgudstjeneste i Randesund Frikirke