Gudstjenester søndag 22. november, påmelding

Også denne søndagen velger vi å ha to litt kortere og enkle gudstjenester kl. 10.00 og kl. 11.00.
Påmelding: send sms til 91833314. Husk å oppgi klokkeslett.

November – Global måned.
Unni Westli taler på begge gudstjenester.
“Den barmhjertige samaritan” Lukas 10,25-37

Barnekirka kl. 11

Streaming av gudstjenesten kl 10  til Facebook.