Nyheter

Velkommen til fellesskap og glede …

- i Kirken på Strømme!

Her finner du (etter hvert) program for virksomhet og aktiviteter for VÅREN 2020:

En samlet oversikt over barne- og ungdomsarbeidet finner du forøvrig HER.

Kirken på Strømme – et sted å komme hjem

Og en gledens dag ble det

Ny pastor i menigheten


En jurist – og nå pastor! – som har en lengsel etter å gå sammen med enkeltmennesker og grupper i prosesser som vokser tettere til Gud og lærer å leve mer og mer som hans barn i hverdagen.
 – Lite, eller ingenting, svarer hun kjapt. For vi må jo spørre vår nye pastor om hva hun vet om Kristiansand og bydelen Randesund, hvor hun skal bo og tjene i fra nyttår.
    – Jeg har ikke vært i området over lengre tid noen gang, og har ikke noe spesiell kjennskap til stedet her. Så jeg gleder meg til å lære Randesund å kjenne – både menigheten, kirkelivet her og stedet som helhet.
    Vi fornemmer kanskje en liten variant av Pippi i dette?: Her har jeg aldri vært før, så her vil jeg sikkert trives. Vi må likevel spørre henne:
    – Hvorfor ville du til Randesund Frikirke?

Også denne høsten ...

- ønsker vi velkommen til fellesskap og glede i Kirken på Strømme. Og nedenfor finner du (etter hvert) program for virksomhet og aktiviteter for HØSTEN 2019:

En samlet oversikt over barne- og ungdomsarbeidet finner du forøvrig HER.

Løpende oppdatert hovedprogram finner du også i spalten t.h.

St. Hansfeiring på Kr.sand Feriesenter Dvergsnestangen

Misjonale Menigheter – vi er i gang!

Da er den andre fellessamlingen  gjennomført. Og de omkring 60 deltakerne fra Randesund menighet er i gang med å tenke gjennom – og skrive – sin troshistorie. Som skal være klar til neste fellessamling, lørdag 14. september.
    Som tidligere synodeformann, Arnfinn Løyning, sa det i sin avslutningstale som synodeformann i 2014:
    «Prosjektet Misjonale Menigheter er en av de største satsingene vi som kirke har gjort her hjemme de senere årene. Vi erkjenner at vi i stor grad er blitt innadvendte i vår måte å leve på. Svært mange i våre menigheter har vennene sine i menigheten, bruker det meste av fritiden sin sammen med sine kristne venner. Retningen går innover og ikke utover. Prosjektet Misjonale Menigheter er en invitasjon til å starte en livslang prosess. Kirke utover, kristenliv utover for å velsigne, ha fellesskap med, møte behovene der ute. Dele Jesus med de som er i våre verdener, mennesker som Gud elsker.»

Velkommen til fellesskap og glede

- og her finner du program for virksomhet og aktiviteter i menigheten for VÅREN 2019:

En samlet oversikt over barne- og ungdomsarbeidet finner du forøvrig HER.

Løpende oppdatert hovedprogram finner du også i spalten t.h.

Velkommen til fellesskap og glede også denne våren i Kirken på Strømme!

Syndicate content