Nyheter

Vårbasar 2019

Velkommen til fellesskap og glede

- og her finner du program for virksomhet og aktiviteter i menigheten for VÅREN 2019:

En samlet oversikt over barne- og ungdomsarbeidet finner du forøvrig HER.

Løpende oppdatert hovedprogram finner du også i spalten t.h.

Velkommen til fellesskap og glede også denne våren i Kirken på Strømme!

Kom og Spis!

20. januar kl. 20.00 "Endelig søndag"!

Fellesmøtene 2019

Høsten er i anmarsj - Her finner du programmene

Høstprogrammene er nå klare! Du finner de her:

Friik
reTRO
Pikeforeninga
Soul Children (velg Last ned)
Speideren/flokken og troppen
Misjonsringen

Skattkammeret
samt menighetens hovedprogram

En samlet oversikt over barne- og ungdomsarbeidet finner du forøvrig her.

Velkommen til fellesskap og glede også denne høsten i Kirken på Strømme!

Endelig søndag - 2. september

Alpha-kurs - høsten 2018

 Alpha-kurs er en praktisk introduksjon til kristen tro. "Hvem er Jesus?", "Hvordan kan man tro?" og flere tema vil det bli undervist om. Hver kurskveld starter med et godt måltid først. Oppstart er 19. september og går hver onsdag ut november (unntatt uke 40, skolens høstferie). Inkludert er også en kort week-end, 26.-27. oktober.
Kurset koster kr 200 for hele semesteret.

Påmeldingsfrist: 1 .september.

Påmelding til randesund@frikirken.no/ tlf 40813170.

Litt mer orientering om Alpha-kurs finner du ellers her.

Syndicate content