Kontakt Oss

Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Randesund menighet

Tlf. 408 13 170
Menighetens kontor er betjent tirsdag og torsdag kl. 10-13.

Ansatte:
Ungdomsarbeider
Andreas Holvik
Tlf. 481 18 440, e-post: andreas.holvik(a)frikirken.no

Kontorleder
Inger Lise Frigstad Johannessen
Tlf. 918 33 314, e-post: inger.johannessen(a)frikirken.no - Permisjon 1.9.2017-31.9.2018
Vikar:
Yngvar Tellefsen
Tlf. 408 13 170, epost: randesund(a)frikirken.no

Pastor
Trine H. Syvertsen
Tlf. 911 03 070, e-post: trine.h.syvertsen(a)frikirken.no

(a) = @

Besøksadresse og postadresse:
Strømmeveien 49 (v/Strømme senter). Se KART
4638 Kristiansand

E-post.............  : randesund.menighet(a)frikirken.no    (a) = @
Bankkonto...... ..: 3000.63.81673
Org. nr. .............: 971 332 026

Utleie: kontakt menighetskontoret, tlf. 408 13 170

Bli med på e-postlisten
Menigheten bruker en e-postliste for å informere alle sine medlemmer om hva som skjer i menigheten. Denne listen er i hovedsak for de som er aktive/medlemmer i menigheten, og det er hovedsakelig intern informasjon som sendes ut i egne e-poster.

Annen kontaktinfo: