Kontakt Oss

Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Randesund menighet

Menighetens kontor er betjent tirsdag,torsdag og fredag kl. 10-13.

Ansatte:
Ungdomsarbeider
Andreas Holvik mob. 48118440     andreas.holvik(a)frikirken.no

Kontorleder
Inger Lise Frigstad Johannessen mob.91833314    inger.johannessen(a)frikirken.no

Pastor
Trine H. Syvertsen mob. 91103070    trine.h.syvertsen(a) frikirken.no

(a) = @

Besøksadresse...: Strømmeveien 49 (v/Strømme senter). Se KART
Postadresse.......: Strømmeveien 49, 4638  KRISTIANSAND

E-post.............  : randesund.menighet (a) frikirken.no    (a) = @
Bankkonto...... ..: 3000.63.81673
Org. nr. .............: 971 332 026

Utleie: kontakt menighetskontoret v/ kontorleder 91833314.

Bli med på e-postlisten
Menigheten bruker en e-postliste for å informere alle sine medlemmer om hva som skjer i menigheten. Denne listen er i hovedsak for de som er aktive/medlemmer i menigheten, og det er hovedsakelig intern informasjon som sendes ut i egne e-poster.

 


Annen kontaktinfo: