Gudstjeneste. Innsettelse av ny pastor og 2 diakoner. Barnekirke