Gudstjeneste, nattverd, forbønn, Unni Westli: Matt. 17,1-9.

Søndag 16. Februar   kl: 11:00

Gudstjeneste i kirkesalen, nattverd, forbønn, Unni Westli: Matt. 17,1-9.