Bønn

Søndag 16. Februar   kl: 10:30

Bønn før gudstjeneste i bønnerommet.