Bønn

Søndag 15. September   kl: 10:30

Bønn før gudstjenesten.