Gudstjeneste, nattverd, forbønn. Paul Roland: Jesus i hverdagen. Kirkekaffe i særklasse, med avskjed for Trine H. Syvertsen!

Søndag 18. August   kl: 11:00

Gudstjeneste, nattverd, forbønn. Paul Roland: Jesus i hverdagen. Kirkekaffe i særklasse, med avskjed for Trine H. Syvertsen!