Fellesskapskveld med nattverd. Trine H Syvertsen taler.

Torsdag 29. Mars   kl: 19:00

Gudstjeneste